«Player List 最新 Round 1 Pairings»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 1 Pod

PodSeatPlayer
101Urasawa, Taiji
02Masuno, Ryosuke
03Arai, Kenichiro
04Adrianzen, Jorge A
05Ishii, Taisuke
06Yashiro, Kazuki
07Oikawa, Masafumi
08Sugiyama, Kenji
201Yamamoto, Sadaaki
02Nakamura, Hajime
03Ashikaga, Masatoshi
04Fujii, Dai
05Saishu, Hiroaki
06Watanabe, Yuichiro
07Kasuga, Ryosuke
08Harada, Takahito
301Ueki, Junichi
02Kanazawa, Ayanobu
03Kadota, Shinichi
04Suzuki, Taiki
05Sato, Takamasa
06Komatsu, Satoshi
07Iwaide, Yoshitaka
401Yasunaka, Ryohei
02Hattori, Kazuki
03Isayama, Yusuke
04Takada, Ryo
05Watanabe, Yuya
06Yoshimori, Sho
07Kanno, Atsushi
501Yamaguchi, Hiroshi
02Yamauchi, Kazushi
03Sato, Kimihiko
04Ito, Masaaki
05Yanagawa, Tomoyuki
06Iizuka, Shun
07Tamura, Yohei
601Yashiro, Hitoshi
02Sugaya, Hironobu
03Takasaki, Yuichi
04Menor, Mark
05Tanaka, Koichi
06Hashimoto, Yu
07Izumiya, Yoshiaki

編集