«Round 1 Results 最新 Round 2 Pairings»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 1 Standings

RankPlayerPointsOMW%
1 Fujii, Dai 3 33.33%
2 Harada, Takahito 3 33.33%
3 Ishii, Taisuke 3 33.33%
4 Sugaya, Hironobu 3 33.33%
5 Takasaki, Yuichi 3 33.33%
6 Yamaguchi, Hiroshi 3 33.33%
7 Yamamoto, Sadaaki 3 33.33%
8 Yanagawa, Tomoyuki 3 33.33%
9 Yoshimori, Sho 3 33.33%
10 Adrianzen, Jorge A 3 33.33%
11 Hattori, Kazuki 3 33.33%
12 Kanazawa, Ayanobu 3 33.33%
13 Komatsu, Satoshi 3 33.33%
14 Menor, Mark 3 33.33%
15 Nakamura, Hajime 3 33.33%
16 Sato, Takamasa 3 33.33%
17 Sugiyama, Kenji 3 33.33%
18 Watanabe, Yuya 3 33.33%
19 Yamauchi, Kazushi 3 33.33%
20 Izumiya, Yoshiaki 3 0.00%
21 Kadota, Shinichi 3 0.00%
22 Sato, Kimihiko 3 0.00%
23 Takada, Ryo 3 0.00%
24 Masuno, Ryosuke 1 33.33%
25 Yashiro, Kazuki 1 33.33%
26 Hashimoto, Yu 0100.00%
27 Isayama, Yusuke 0100.00%
28 Ito, Masaaki 0100.00%
29 Iwaide, Yoshitaka 0100.00%
30 Oikawa, Masafumi 0100.00%
31 Saishu, Hiroaki 0100.00%
32 Suzuki, Taiki 0100.00%
33 Ueki, Junichi 0100.00%
34 Urasawa, Taiji 0100.00%
35 Yasunaka, Ryohei 0100.00%
36 Arai, Kenichiro 0100.00%
37 Ashikaga, Masatoshi 0100.00%
38 Iizuka, Shun 0100.00%
39 Kanno, Atsushi 0100.00%
40 Kasuga, Ryosuke 0100.00%
41 Tamura, Yohei 0100.00%
42 Tanaka, Koichi 0100.00%
43 Watanabe, Yuichiro 0100.00%
44 Yashiro, Hitoshi 0100.00%
Tags: Status

編集