«Round 2 Results 最新 Round 3 Pairings»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 2 Standings

RankPlayerPointsOMW%
1 Yanagawa, Tomoyuki 6 50.00%
2 Ishii, Taisuke 6 50.00%
3 Takada, Ryo 6 50.00%
4 Izumiya, Yoshiaki 6 50.00%
5 Kanazawa, Ayanobu 6 50.00%
6 Sugaya, Hironobu 6 50.00%
7 Yoshimori, Sho 6 50.00%
8 Komatsu, Satoshi 6 50.00%
9 Adrianzen, Jorge A 6 41.66%
10 Nakamura, Hajime 6 41.66%
11 Yamaguchi, Hiroshi 6 41.66%
12 Fujii, Dai 4 58.33%
13 Yamamoto, Sadaaki 4 58.33%
14 Kadota, Shinichi 3100.00%
15 Suzuki, Taiki 3100.00%
16 Sato, Kimihiko 3100.00%
17 Kanno, Atsushi 3100.00%
18 Tanaka, Koichi 3100.00%
19 Takasaki, Yuichi 3 75.00%
20 Watanabe, Yuya 3 75.00%
21 Yamauchi, Kazushi 3 75.00%
22 Iwaide, Yoshitaka 3 66.66%
23 Urasawa, Taiji 3 66.66%
24 Arai, Kenichiro 3 66.66%
25 Iizuka, Shun 3 66.66%
26 Harada, Takahito 3 66.66%
27 Menor, Mark 3 66.66%
28 Hattori, Kazuki 3 66.66%
29 Sugiyama, Kenji 3 66.66%
30 Sato, Takamasa 3 66.66%
31 Ito, Masaaki 3 50.00%
32 Kasuga, Ryosuke 3 50.00%
33 Ashikaga, Masatoshi 3 50.00%
34 Yasunaka, Ryohei 3 41.66%
35 Yashiro, Hitoshi 3 41.66%
36 Masuno, Ryosuke 1 66.66%
37 Yashiro, Kazuki 1 41.66%
38 Saishu, Hiroaki 0 75.00%
39 Tamura, Yohei 0 75.00%
40 Hashimoto, Yu 0 50.00%
41 Isayama, Yusuke 0 50.00%
42 Ueki, Junichi 0 50.00%
43 Oikawa, Masafumi 0 50.00%
44 Watanabe, Yuichiro 0 50.00%
Tags: Status

編集