«Round 3 Results 最新 Round 4 Pod»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 3 Standings

RankPlayerPointsOMW%
1 Yanagawa, Tomoyuki 9 66.66%
2 Ishii, Taisuke 9 55.55%
3 Sugaya, Hironobu 9 55.55%
4 Komatsu, Satoshi 9 55.55%
5 Yoshimori, Sho 9 44.44%
6 Nakamura, Hajime 9 37.03%
7 Fujii, Dai 7 48.14%
8 Takada, Ryo 6 83.33%
9 Izumiya, Yoshiaki 6 83.33%
10 Tanaka, Koichi 6 66.66%
11 Kadota, Shinichi 6 66.66%
12 Kanazawa, Ayanobu 6 66.66%
13 Sato, Kimihiko 6 66.66%
14 Adrianzen, Jorge A 6 59.25%
15 Iizuka, Shun 6 55.55%
16 Yamaguchi, Hiroshi 6 55.55%
17 Sugiyama, Kenji 6 55.55%
18 Kasuga, Ryosuke 6 48.14%
19 Takasaki, Yuichi 6 44.44%
20 Hattori, Kazuki 6 44.44%
21 Sato, Takamasa 6 44.44%
22 Yasunaka, Ryohei 6 33.33%
23 Yamamoto, Sadaaki 4 70.37%
24 Masuno, Ryosuke 4 48.14%
25 Yashiro, Kazuki 4 37.03%
26 Suzuki, Taiki 3 83.33%
27 Kanno, Atsushi 3 83.33%
28 Watanabe, Yuya 3 77.77%
29 Harada, Takahito 3 70.37%
30 Isayama, Yusuke 3 66.66%
31 Menor, Mark 3 66.66%
32 Tamura, Yohei 3 66.66%
33 Urasawa, Taiji 3 59.25%
34 Arai, Kenichiro 3 59.25%
35 Iwaide, Yoshitaka 3 55.55%
36 Saishu, Hiroaki 3 55.55%
37 Yamauchi, Kazushi 3 55.55%
38 Yashiro, Hitoshi 3 55.55%
39 Ito, Masaaki 3 50.00%
40 Ueki, Junichi 3 50.00%
41 Ashikaga, Masatoshi 3 48.14%
42 Hashimoto, Yu 3 33.33%
43 Oikawa, Masafumi 0 48.14%
44 Watanabe, Yuichiro 0 44.44%
Tags: Status

編集