«Round 3 Standings 最新 Round 4 Pairings»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 4 Pod

PodSeatPlayer
101Takada, Ryo6
02Nakamura, Hajime9
03Yoshimori, Sho9
04Ishii, Taisuke9
05Komatsu, Satoshi9
06Yanagawa, Tomoyuki9
07Sugaya, Hironobu9
08Fujii, Dai7
201Izumiya, Yoshiaki6
02Iizuka, Shun6
03Kanazawa, Ayanobu6
04Tanaka, Koichi6
05Sato, Kimihiko6
06Kadota, Shinichi6
07Adrianzen, Jorge A6
08Yamaguchi, Hiroshi6
301Sugiyama, Kenji6
02Yamamoto, Sadaaki4
03Takasaki, Yuichi6
04Kasuga, Ryosuke6
05Sato, Takamasa6
06Yasunaka, Ryohei6
07Hattori, Kazuki6
401Harada, Takahito3
02Yashiro, Kazuki4
03Masuno, Ryosuke4
04Kanno, Atsushi3
05Isayama, Yusuke3
06Watanabe, Yuya3
07Suzuki, Taiki3
501Saishu, Hiroaki3
02Yamauchi, Kazushi3
03Menor, Mark3
04Tamura, Yohei3
05Urasawa, Taiji3
06Iwaide, Yoshitaka3
07Arai, Kenichiro3
601Ashikaga, Masatoshi3
02Yashiro, Hitoshi3
03Hashimoto, Yu3
04Oikawa, Masafumi0
05Ito, Masaaki3
06Watanabe, Yuichiro0
07Ueki, Junichi3

編集