«Round 4 Standings 最新 Round 5 Results»

LMC Draft Meister 2011

LMC Draft Meister

Round 5 Pairings

TablePlayerPoints OpponentPoints
17Yanagawa, Tomoyuki 12vs.Fujii, Dai 10
12Nakamura, Hajime 12vs.Ishii, Taisuke 12
8Yasunaka, Ryohei 9vs.Yamamoto, Sadaaki 7
18Sugaya, Hironobu 9vs.Takada, Ryo 6
6Yoshimori, Sho 9vs.Komatsu, Satoshi 9
1Kanazawa, Ayanobu 9vs.Sato, Kimihiko 9
13Izumiya, Yoshiaki 9vs.Yamaguchi, Hiroshi 9
14Sugiyama, Kenji 9vs.Takasaki, Yuichi 9
15Masuno, Ryosuke 7vs.Watanabe, Yuya 6
5Yashiro, Hitoshi 6vs.Ueki, Junichi 6
2Hattori, Kazuki 6vs.Kasuga, Ryosuke 6
4Yamauchi, Kazushi 6vs.Urasawa, Taiji 6
9Kanno, Atsushi 6vs.Suzuki, Taiki 6
7Adrianzen, Jorge A 6vs.Kadota, Shinichi 6
10Iwaide, Yoshitaka 6vs.Menor, Mark 6
3Yashiro, Kazuki 4vs.Isayama, Yusuke 3
11Watanabe, Yuichiro 3vs.Ashikaga, Masatoshi 3
16Ito, Masaaki 3vs.Oikawa, Masafumi 3
Hashimoto, Yu 3 * BYE * Pod 6
Tamura, Yohei 3 * BYE * Pod 5
Tanaka, Koichi 6 * BYE * Pod 2
Tags: Status

編集